ความสำคัญของการศึกษา

Filed Under: ความสำคัญของการศึกษา, บทนำ    by: admin

ความสำคัญของการศึกษา

จากการศึกษาระบบการปลูกสร้างบ้านที่ผ่านมาของประเทศไทยได้ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย ก็ยังพบปัญหาที่เกิดขึ้น จากความผิดพลาดในการก่อสร้างอยู่ จนผู้ประกอบการต้องเสียงบประมาณในการแก้ไขและเสียเวลาในการซ่อมแซมส่วนที่ผิดพลาดนั้นดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะหาปัญหาและสาเหตุของการเกิดปัญหาจากการก่อสร้าง โดยเน้นที่การวางแผนและควบคุมคุณภาพของงาน ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อช่วยในการวางแผนการดำเนินงาน ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนจากอดีตโดยเลือกเฉพาะการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสองชั้นเพื่อตอบสนองกับอัตราการขยายตัวที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

Tags:

Comments are closed.